انیمیشن کوتاه نیمه ابری

انیمیشن کوتاه نیمه ابری


داستان انیمیشن کوتاه Partly Cloudy در رابطه با ابرهایی است که موجوداتی را خلق می کنند و توسط پرنده ها ، آنرا به زمین می فرستند ، در میان ابرهای سفیدی که موجوداتی بامزه خلق می کنند ، ابر سیاهی وجود دارد که موجودات خطرناکی را بوجود می آورد و …

نظری ثبت نشده است

کانال مجموعه انیمیشن های کوتاه

انیمیشن کوتاه فیل

188 بازدید

انیمیشن کوتاه Anglerfish

363 بازدید

انیمیشن کوتاه پرل Purl

461 بازدید

انیمیشن کوتاه اختاپوس Octopus

1056 بازدید

انیمیشن کوتاه مورچه Ant

797 بازدید

انیمیشن کوتاه بائو Bao

685 بازدید

انیمیشن حمله اسنک Snack Attack

1154 بازدید

موارد دیگر انیمیشن

انیمیشن اینارو بسته طلایی

226 بازدید

کارتون باب اسفنجی گنج

2469 بازدید

انیمیشن کوتاه فیل

188 بازدید

کارتون تام و جری لطفا ساکت

1182 بازدید

کارتون باربی قانون تعادل

766 بازدید