ورود / ثبت‌نام
اعلانات
تنظیمات
بارگذاری ویدیو
منوی اصلی
 ویدیو‌ها
ویدیو‌ها

نگاهی به آثار میلان کوندرا / میلان کوندرا از کتاب بار هستی و تجربیات خود می‌گوید
14:49

نگاهی به آثار میلان کوندرا / میلان کوندرا از کتاب بار هستی و تجربیات خود می‌گوید

544 بازدید

دکتر هلاکویی / با بدن از کار افتاده چگونه به زندگی ادامه دهم
17:09

دکتر هلاکویی / با بدن از کار افتاده چگونه به زندگی ادامه دهم

218 بازدید

دکتر هلاکویی / زندگی خوب نیست
45:01

دکتر هلاکویی / زندگی خوب نیست

317 بازدید

دکتر هلاکویی / از دوری دوست پسرم گریه میکنم I cry because my boyfriend is far away
13:20

دکتر هلاکویی / از دوری دوست پسرم گریه میکنم I cry because my boyfriend is far away

248 بازدید

دکتر هلاکویی / ازدواج به شرط داشتن رابطه خوب با مادر شوهر
22:15

دکتر هلاکویی / ازدواج به شرط داشتن رابطه خوب با مادر شوهر

280 بازدید

دکتر هلاکویی / مسایل و مشکلات فرزند طلاق Divorce child issues and problems
33:15

دکتر هلاکویی / مسایل و مشکلات فرزند طلاق Divorce child issues and problems

315 بازدید

دکتر هلاکویی / شوهرم اصلاً رومانتیک نیست My husband is not romantic at all
20:51

دکتر هلاکویی / شوهرم اصلاً رومانتیک نیست My husband is not romantic at all

246 بازدید

دکتر هلاکویی / دلیل تحصیل طولانی پزشکان برای گرفتن تخصص ضرورت دارد ؟
12:28

دکتر هلاکویی / دلیل تحصیل طولانی پزشکان برای گرفتن تخصص ضرورت دارد ؟

218 بازدید

دکتر هلاکویی / مرد 35 ساله بدون هدف
10:49

دکتر هلاکویی / مرد 35 ساله بدون هدف

223 بازدید

دکتر هلاکویی / تیپ شخصیتی ناراضی و طلبکار Unsatisfied and creditor personality type
13:22

دکتر هلاکویی / تیپ شخصیتی ناراضی و طلبکار Unsatisfied and creditor personality type

305 بازدید

دکتر هلاکویی / حرمت نفس و ارزش انسان Self-respect and human value
28:09

دکتر هلاکویی / حرمت نفس و ارزش انسان Self-respect and human value

299 بازدید

دکتر هلاکویی / از سنت تا مدرنیته و مدرنیسیم
42:22

دکتر هلاکویی / از سنت تا مدرنیته و مدرنیسیم

199 بازدید

دکتر هلاکویی / شک و تردید ریشه رابطه را خشک میکند
11:54

دکتر هلاکویی / شک و تردید ریشه رابطه را خشک میکند

233 بازدید

دکتر هلاکویی / آیا سن ۲۳ سالگی برای ازدواج مناسب است
13:10

دکتر هلاکویی / آیا سن ۲۳ سالگی برای ازدواج مناسب است

310 بازدید

دکتر هلاکویی / تاثیر اختلاف تحصیلات و مادیات در ازدواج
17:32

دکتر هلاکویی / تاثیر اختلاف تحصیلات و مادیات در ازدواج

217 بازدید

دکتر هلاکویی / پشت شلختگی افراد چه بیماری نهفته است؟
19:42

دکتر هلاکویی / پشت شلختگی افراد چه بیماری نهفته است؟

318 بازدید

دکتر هلاکویی / از ادامه درمان خسته شدم I am tired of continuing the treatment
11:06

دکتر هلاکویی / از ادامه درمان خسته شدم I am tired of continuing the treatment

263 بازدید

دکتر هلاکویی / اثر روحی و روانی بر عمل کوچک کردن معده Psychological effect on stomach shrinking
15:00

دکتر هلاکویی / اثر روحی و روانی بر عمل کوچک کردن معده Psychological effect on stomach shrinking

172 بازدید

دکتر هلاکویی / دوست پسرم سرعت عمل ضعیفی دارد
28:28

دکتر هلاکویی / دوست پسرم سرعت عمل ضعیفی دارد

221 بازدید

دکتر هلاکویی / تحصیل یا ازدواج؟ Education or marriage
10:16

دکتر هلاکویی / تحصیل یا ازدواج؟ Education or marriage

157 بازدید

دکتر هلاکویی / بانو ۵۳ ساله که همیشه احساس خستگی میکند
12:18

دکتر هلاکویی / بانو ۵۳ ساله که همیشه احساس خستگی میکند

329 بازدید

دکتر هلاکویی / حسادت فرزند اول به نوزاد تازه متولد شده
08:12

دکتر هلاکویی / حسادت فرزند اول به نوزاد تازه متولد شده

134 بازدید

دکتر هلاکویی / شخصیت خود تخریبی
29:11

دکتر هلاکویی / شخصیت خود تخریبی

333 بازدید

دکتر هلاکویی / ذهن نامرتب و درهم ریخته
12:38

دکتر هلاکویی / ذهن نامرتب و درهم ریخته

305 بازدید

دکتر هلاکویی / برای ایجاد رابطه چه کنم
27:50

دکتر هلاکویی / برای ایجاد رابطه چه کنم

297 بازدید

دکتر هلاکویی / امنیت شغلی در کشور چین
15:21

دکتر هلاکویی / امنیت شغلی در کشور چین

203 بازدید

دکتر هلاکویی / کنترل خشم و عصبانیت
44:05

دکتر هلاکویی / کنترل خشم و عصبانیت

418 بازدید

دکتر هلاکویی / با وجود آرامش در زندگی دچار اضطراب هستم
15:46

دکتر هلاکویی / با وجود آرامش در زندگی دچار اضطراب هستم

659 بازدید

دکتر هلاکویی / نگرانی مادر از بیماری اوتیسم دختر۴ ساله اش
16:56

دکتر هلاکویی / نگرانی مادر از بیماری اوتیسم دختر۴ ساله اش

485 بازدید

دکتر هلاکویی / با بی ادبی داماد چه باید کرد
19:44

دکتر هلاکویی / با بی ادبی داماد چه باید کرد

363 بازدید