ورود / ثبت‌نام
اعلانات
تنظیمات
بارگذاری ویدیو
منوی اصلی
 ویدیو‌ها
ویدیو‌ها

آهنگ اویله کولایسا میبل ماتیز
04:39

آهنگ اویله کولایسا میبل ماتیز

143 بازدید

آهنگ چوک سودییم یالان اولدی فاتح بولوت
04:00

آهنگ چوک سودییم یالان اولدی فاتح بولوت

173 بازدید

آهنگ مثل یک داستان سمیجنک
02:43

آهنگ مثل یک داستان سمیجنک

196 بازدید

آهنگ ترکی آیاز اردوغان هپ می بن
03:43

آهنگ ترکی آیاز اردوغان هپ می بن

297 بازدید

آهنگ دوشر آکلیما سمیجنک
02:37

آهنگ دوشر آکلیما سمیجنک

176 بازدید

آهنگ مثل بقیه هستی سمیجنک
03:05

آهنگ مثل بقیه هستی سمیجنک

350 بازدید

آهنگ ترکی گفتم اوگون سانلیسوی
04:12

آهنگ ترکی گفتم اوگون سانلیسوی

233 بازدید