ورود / ثبت‌نام
اعلانات
تنظیمات
بارگذاری ویدیو
منوی اصلی
 ویدیو‌ها
ویدیو‌ها

جواد فروزان / خشم از جوراب در رابطه / جواد هیم‌سلف
05:33

جواد فروزان / خشم از جوراب در رابطه / جواد هیم‌سلف

60 بازدید

جواد فروزان / تربیت جنسی جهت‌گیری جنسی در نوجوان قسمت هشت / جواد هیم‌سلف
16:14

جواد فروزان / تربیت جنسی جهت‌گیری جنسی در نوجوان قسمت هشت / جواد هیم‌سلف

84 بازدید

جواد فروزان / تربیت جنسی ،از کجا بفهمیم بچه آزار دیده قسمت هفتم / جواد هیم‌سلف
17:50

جواد فروزان / تربیت جنسی ،از کجا بفهمیم بچه آزار دیده قسمت هفتم / جواد هیم‌سلف

95 بازدید

جواد فروزان / هیجانات با ما چه می‌کنند، نهم: دردِ هیجانی و آسیب‌پذیری / جواد هیم‌سلف
35:55

جواد فروزان / هیجانات با ما چه می‌کنند، نهم: دردِ هیجانی و آسیب‌پذیری / جواد هیم‌سلف

173 بازدید

جواد فروزان / اخلاقِ زنانه / جواد هیم‌سلف
09:36

جواد فروزان / اخلاقِ زنانه / جواد هیم‌سلف

65 بازدید

جواد فروزان / سوتی دادن خیلی طبیعیه / جواد هیم‌سلف
14:00

جواد فروزان / سوتی دادن خیلی طبیعیه / جواد هیم‌سلف

58 بازدید

جواد فروزان / الان وقتش نیست، پس کی وقتشه؟ / جواد هیم‌سلف
07:43

جواد فروزان / الان وقتش نیست، پس کی وقتشه؟ / جواد هیم‌سلف

69 بازدید

جواد فروزان / تربیت جنسی، قسمت ششم، بچه رو به کی نسپریم؟ / جواد هیم‌سلف
17:57

جواد فروزان / تربیت جنسی، قسمت ششم، بچه رو به کی نسپریم؟ / جواد هیم‌سلف

166 بازدید

جواد فروزان / رابطه جنسی، تربیت جنسی، خودارضایی، پورن و سکس قسمت دوم، دکتر بازی/ جواد هیم‌سلف
35:50

جواد فروزان / رابطه جنسی، تربیت جنسی، خودارضایی، پورن و سکس قسمت دوم، دکتر بازی/ جواد هیم‌سلف

233 بازدید

جواد فروزان / رابطه جنسی، تربیت جنسی، خودارضایی، پورن و سکس قسمت اول/ جواد هیم‌سلف
44:11

جواد فروزان / رابطه جنسی، تربیت جنسی، خودارضایی، پورن و سکس قسمت اول/ جواد هیم‌سلف

133 بازدید

جواد فروزان / کنارم پریود باش / جواد هیم‌سلف
18:50

جواد فروزان / کنارم پریود باش / جواد هیم‌سلف

87 بازدید

هیجانات با ما چه می کنند، چهارم: شرم ناسالم / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف
33:38

هیجانات با ما چه می کنند، چهارم: شرم ناسالم / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف

113 بازدید

هیجانات با ما چه می کنند، هشتم: ترس و اضطراب / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف
32:16

هیجانات با ما چه می کنند، هشتم: ترس و اضطراب / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف

112 بازدید

جواد فروزان / تربیت جنسی، قسمت پنجم، رفتارهای جنسی کودک / آزار جنسی/ جواد هیم‌سلف
14:38

جواد فروزان / تربیت جنسی، قسمت پنجم، رفتارهای جنسی کودک / آزار جنسی/ جواد هیم‌سلف

136 بازدید

جواد فروزان / تربیت جنسی، قسمت چهارم، رفتارهای جنسی کودک، سوال های جنسی کودک / جواد هیم‌سلف
23:53

جواد فروزان / تربیت جنسی، قسمت چهارم، رفتارهای جنسی کودک، سوال های جنسی کودک / جواد هیم‌سلف

258 بازدید

جواد فروزان / تربیت جنسی، قسمت سوم، رفتارهای جنسی کودک / جواد هیم‌سلف
24:49

جواد فروزان / تربیت جنسی، قسمت سوم، رفتارهای جنسی کودک / جواد هیم‌سلف

222 بازدید

چرخه معیوب رابطه چطوریه؟ / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف
10:36

چرخه معیوب رابطه چطوریه؟ / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف

161 بازدید

دلبستگی بدون وابستگی ممکنه؟ / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف
11:07

دلبستگی بدون وابستگی ممکنه؟ / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف

143 بازدید

هیجانات با ما چه می کنند، هفتم: خشم سالم / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف
41:53

هیجانات با ما چه می کنند، هفتم: خشم سالم / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف

261 بازدید

هیجانات با ما چه می کنند، ششم: پاسخ به سوالات / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف
26:25

هیجانات با ما چه می کنند، ششم: پاسخ به سوالات / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف

319 بازدید

هیجانات با ما چه می کنند، پنجم: غم سالم / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف
34:56

هیجانات با ما چه می کنند، پنجم: غم سالم / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف

224 بازدید

هیجانات با ما چه می کنند قسمت سوم / احساس گناه سالم / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف
32:26

هیجانات با ما چه می کنند قسمت سوم / احساس گناه سالم / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف

190 بازدید

هیجانات با ما چه می کنند. قسمت دوم، شرم سالم / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف
26:03

هیجانات با ما چه می کنند. قسمت دوم، شرم سالم / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف

216 بازدید

جلوگیری از ویرانیِ روانی / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف
19:03

جلوگیری از ویرانیِ روانی / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف

288 بازدید

هیجانات با ما چه می کنند / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف
33:24

هیجانات با ما چه می کنند / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف

356 بازدید

آسیب پذیری، نقطه ی قوت رابطه / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف
14:52

آسیب پذیری، نقطه ی قوت رابطه / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف

185 بازدید

غیرت ارزش یا ضد ارزش؟ / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف
11:04

غیرت ارزش یا ضد ارزش؟ / جواد فروزان / جواد هیم‌سلف

199 بازدید

رابطه بعد از دعوا مثل قبل می شود؟ جواد فروزان / جواد هیم‌سلف
18:43

رابطه بعد از دعوا مثل قبل می شود؟ جواد فروزان / جواد هیم‌سلف

309 بازدید