ورود / ثبت‌نام
اعلانات
تنظیمات
بارگذاری ویدیو
منوی اصلی
 ویدیو‌ها
ویدیو‌ها

مجتبی شکوری / رود /قسمت پانزدهم: تقصیر تو نبود.بخش سوم
54:39

مجتبی شکوری / رود /قسمت پانزدهم: تقصیر تو نبود.بخش سوم

92 بازدید

مجتبی شکوری / برنامه اتفاق، افسردگی
13:49

مجتبی شکوری / برنامه اتفاق، افسردگی

1.32K بازدید

مجتبی شکوری / تله‌ی پیشرفت
19:44

مجتبی شکوری / تله‌ی پیشرفت

396 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 20، جمع بندی
16:28

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 20، جمع بندی

231 بازدید

مجتبی شکوری /" رود "/قسمت چهاردهم: تقصیر تو نبود.درباره‌ی شرم بخش دوم
27:20

مجتبی شکوری /" رود "/قسمت چهاردهم: تقصیر تو نبود.درباره‌ی شرم بخش دوم

924 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 19، عکاسی ، بالن سواری، عشق و اندوه
18:52

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 19، عکاسی ، بالن سواری، عشق و اندوه

281 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 18، زندگی پنهان ذهن
18:38

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 18، زندگی پنهان ذهن

214 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 17، امید بدون خوشبینی
14:58

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 17، امید بدون خوشبینی

167 بازدید

مجتبی شکوری / " رود "/قسمت سیزدهم: تقصیر تو نبود: درباره‌ی شرم .بخش اول
33:13

مجتبی شکوری / " رود "/قسمت سیزدهم: تقصیر تو نبود: درباره‌ی شرم .بخش اول

1.34K بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز مواجهه با سوگ عیبی ندارد اگرحالت خوش نیست2
15:06

مجتبی شکوری / کتاب‌باز مواجهه با سوگ عیبی ندارد اگرحالت خوش نیست2

277 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 12، علیه تربیت فرزند
21:34

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 12، علیه تربیت فرزند

182 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 14، کمدی و تراژدی، دو نگاه به رنج
17:19

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 14، کمدی و تراژدی، دو نگاه به رنج

440 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 13، علیه تربیت فرزند2
19:20

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 13، علیه تربیت فرزند2

219 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 11، زخم‌های کودکی و تله‌های زندگی
15:35

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 11، زخم‌های کودکی و تله‌های زندگی

227 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 10، حیوان قصه‌گو
14:23

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 10، حیوان قصه‌گو

179 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 9، درباره‌ی معنای زندگی
10:22

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 9، درباره‌ی معنای زندگی

216 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 8، پارادایم علم نیوتونی و مرگ معنا
14:57

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 8، پارادایم علم نیوتونی و مرگ معنا

244 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل4، قسمت 7، جامعه‌ی فرسودگی
21:30

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل4، قسمت 7، جامعه‌ی فرسودگی

177 بازدید

مجتبی شکوری / رود /قسمت دوازدهم: ملاقات با سایه
48:50

مجتبی شکوری / رود /قسمت دوازدهم: ملاقات با سایه

984 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب باز فصل 4، قسمت 6، مینیمالیسم دیجیتال
18:48

مجتبی شکوری / کتاب باز فصل 4، قسمت 6، مینیمالیسم دیجیتال

272 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 5، فلسفه تکنولوژی
14:52

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 5، فلسفه تکنولوژی

125 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب باز فصل 4، قسمت 4، مینیمالیسم
16:09

مجتبی شکوری / کتاب باز فصل 4، قسمت 4، مینیمالیسم

124 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 2، مرگ معنا/ خلاقیت/ ارتباط
15:12

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 2، مرگ معنا/ خلاقیت/ ارتباط

174 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 3، قسمت 14، خطاهای شناختی3
15:24

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 3، قسمت 14، خطاهای شناختی3

287 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 1، رنج
15:38

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 1، رنج

216 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 3، قسمت 13، خطاهای شناختی2
13:48

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 3، قسمت 13، خطاهای شناختی2

139 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 3، امید واقع بینانه
16:05

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 3، امید واقع بینانه

177 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 15، مواجهه با سوگ :عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
23:03

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 15، مواجهه با سوگ :عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست

264 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 2، مرگ معنا / خلاقیت / ارتباط
15:12

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 4، قسمت 2، مرگ معنا / خلاقیت / ارتباط

140 بازدید

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 3، قسمت 12، خطاهای شناختی
14:32

مجتبی شکوری / کتاب‌باز فصل 3، قسمت 12، خطاهای شناختی

152 بازدید