اقتصاد، اشتغال و تولید، الزامات نظام تعلیم و تربیت و نظام های آموزشی، آسیب

کنگره بین المللی اقتصاد، اشتغال و توليد در آيينه قرآن و عترت عليهم السلام

بخش ویژه: اقتصاد، اشتغال و توليد در علوم و تعالیم امام رضا علیه السلام 

 نشست علمی چهارم:

 اقتصاد، اشتغال و تولید، الزامات نظام تعلیم و تربیت و نظام های آموزشی،

 آسیب شناسی، چشم انداز و راهکارها 

زمان: چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰

ساعت ۹ الی ۱۱:۳۰

لینک حضور:

https://online8.imamreza.ac.ir/ImamRezaConference

 

همراه با ارائه گواهی معتبر به شرکت کنندگان 

تلفن راهنما: 05138041 داخلی 3120 

پایگاه اینترنتی: Science.imamreza.ac.ir

پخش خودکار بعدی