اولین کرسی ملی آزاد اندیشی دانشجویان

"بسمه تعالی"

 السلام علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی 

دبیرخانه بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز برگزار می کند:

 اولین کرسی ملی آزاد اندیشی دانشجویان 

با حضور معاون محترم فرهنگی و اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

چهارشنبه: ۸ دی ماه ۱۴۰۰

ساعت: ۱۸ الی ۲۰

 

دبیرخانه بین المللی امام رضاعلیه السلام و علوم روز 

 مرکز تحقیقات کاربردی تبلیغ و تربیت دینی امام رضاعلیه السلام

سایت دبیرخانه: Science.imamreza.ac.ir 

سایت مرکز تحقیقات: tarbiat.imamreza.ac.r

 دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

05138041داخلی3120

 

پخش خودکار بعدی