ورود / ثبت‌نام
اعلانات
تنظیمات
بارگذاری ویدیو
icon
search
سه‌بعدی
بدنسازی

بدنسازی

8 دنبال‌کننده

اشتراک‌گذاری
video

بازدید ویدیو

8

دنبال‌کننده‌

dot

19

ویدیو

dot

0

بازدید ویدیو‌

search

چه اتفاقی می افتد اگر بیش از حد پروتئین مصرف کنید.
01:40

چه اتفاقی می افتد اگر بیش از حد پروتئین مصرف کنید.

8.81K بازدید

مصرف درست پروتئین های بدنسازی
00:29

مصرف درست پروتئین های بدنسازی

4.12K بازدید

اجرای صحیح حرکت جلو بازو چکشی
00:54

اجرای صحیح حرکت جلو بازو چکشی

33.04K بازدید

اجرای صحیح جلو بازو سیم کش ایستاده
00:44

اجرای صحیح جلو بازو سیم کش ایستاده

66.24K بازدید

اجرای صحیح حرکت جلو بازو هالتر
00:30

اجرای صحیح حرکت جلو بازو هالتر

14.04K بازدید

اجرای صحیح نشر جلو دمبل ایستاده
01:01

اجرای صحیح نشر جلو دمبل ایستاده

44.45K بازدید

اجرای صحیح نشر از جانب
00:12

اجرای صحیح نشر از جانب

3.44K بازدید

اجرای صحیح پرس سرشانه دستگاه
00:40

اجرای صحیح پرس سرشانه دستگاه

7K بازدید

اجرای صحیح حرکت زیر بغل قایقی سیم کش
01:09

اجرای صحیح حرکت زیر بغل قایقی سیم کش

38.55K بازدید

اجرای صحیح زیر بغل سیم کش دست برعکس
01:02

اجرای صحیح زیر بغل سیم کش دست برعکس

5.96K بازدید

اجرای صحیح زیر بغل سیم کش از جلو دست باز
00:36

اجرای صحیح زیر بغل سیم کش از جلو دست باز

41.83K بازدید

اجرای صحیح حرکت پرس پا دستگاه
00:46

اجرای صحیح حرکت پرس پا دستگاه

31.35K بازدید

اجرای صحیح پشت پای دستگاه
00:18

اجرای صحیح پشت پای دستگاه

1.99K بازدید

اجرای صحیح حرکت جلو پای دستگاه
00:14

اجرای صحیح حرکت جلو پای دستگاه

1.69K بازدید

اجرای صحیح حرکت پشت بازو دمبل ایستاده
01:07

اجرای صحیح حرکت پشت بازو دمبل ایستاده

2.57K بازدید

اجرای صحیح حرکت پشت بازو سیم کش
00:52

اجرای صحیح حرکت پشت بازو سیم کش

64.99K بازدید

قفسه سینه دستگاه
00:19

قفسه سینه دستگاه

3.84K بازدید

پرس سینه دستگاه
00:39

پرس سینه دستگاه

22K بازدید