ورود / ثبت‌نام
اعلانات
تنظیمات
بارگذاری ویدیو
منوی اصلی
 ویدیو‌ها
ویدیو‌ها

چه اتفاقی می افتد اگر بیش از حد پروتئین مصرف کنید.
01:40

چه اتفاقی می افتد اگر بیش از حد پروتئین مصرف کنید.

8.76K بازدید

مصرف درست پروتئین های بدنسازی
00:29

مصرف درست پروتئین های بدنسازی

4.07K بازدید

اجرای صحیح حرکت جلو بازو چکشی
00:54

اجرای صحیح حرکت جلو بازو چکشی

32.99K بازدید

اجرای صحیح جلو بازو سیم کش ایستاده
00:44

اجرای صحیح جلو بازو سیم کش ایستاده

66.05K بازدید

اجرای صحیح حرکت جلو بازو هالتر
00:30

اجرای صحیح حرکت جلو بازو هالتر

13.97K بازدید

اجرای صحیح نشر جلو دمبل ایستاده
01:01

اجرای صحیح نشر جلو دمبل ایستاده

44.32K بازدید

اجرای صحیح نشر از جانب
00:12

اجرای صحیح نشر از جانب

3.38K بازدید

اجرای صحیح پرس سرشانه دستگاه
00:40

اجرای صحیح پرس سرشانه دستگاه

6.92K بازدید

اجرای صحیح حرکت زیر بغل قایقی سیم کش
01:09

اجرای صحیح حرکت زیر بغل قایقی سیم کش

38.36K بازدید

اجرای صحیح زیر بغل سیم کش دست برعکس
01:02

اجرای صحیح زیر بغل سیم کش دست برعکس

5.9K بازدید

اجرای صحیح زیر بغل سیم کش از جلو دست باز
00:36

اجرای صحیح زیر بغل سیم کش از جلو دست باز

41.63K بازدید

اجرای صحیح حرکت پرس پا دستگاه
00:46

اجرای صحیح حرکت پرس پا دستگاه

30.97K بازدید

اجرای صحیح پشت پای دستگاه
00:18

اجرای صحیح پشت پای دستگاه

1.9K بازدید

اجرای صحیح حرکت جلو پای دستگاه
00:14

اجرای صحیح حرکت جلو پای دستگاه

1.66K بازدید

اجرای صحیح حرکت پشت بازو دمبل ایستاده
01:07

اجرای صحیح حرکت پشت بازو دمبل ایستاده

2.52K بازدید

اجرای صحیح حرکت پشت بازو سیم کش
00:52

اجرای صحیح حرکت پشت بازو سیم کش

64.87K بازدید

قفسه سینه دستگاه
00:19

قفسه سینه دستگاه

3.8K بازدید

پرس سینه دستگاه
00:39

پرس سینه دستگاه

21.86K بازدید

بالاسینه هالتر
00:47

بالاسینه هالتر

9.28K بازدید