دبیرخانه بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز

کانال دبیرخانه بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز

جدیدترین کانال دبیرخانه بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز

 السلام علیک یا علی اصغر

السلام علیک یا علی اصغر

815 بازدید | 1400/05/23 04:22

مرکز تحقیقات کاربردی تبلیغ و تربیت دینی امام رضاعلیه السلام

دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام-الهیات و معارف اسلامی

05138041داخلی3120

 پایگاه دبیرخانه علمی کنفرانس:

science.imamreza.ac.ir

eitaa.com/science_imamreza